Tip 4

Welke mest moet ik gebruiken?

Weetje

Bemest vroeg in het voorjaar

De beste tijd om te bemesten is vroeg in het voorjaar. De plant beschikt dan over de meststoffen, wanneer hij die nodig heeft. In een pot op het terras is het  noodzakelijk om jaarlijks te bemesten vanwege de geringe buffer die een pot herbergt. In de tuin is het vaak niet nodig om bij te mesten.

Bouwstenen

Stikstof, fosfaat en kalium

De drie voornaamste bouwstenen voor een plant zijn stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). Ook zijn er nog een aantal spoorelementen noodzakelijk voor een gezonde plant. In de meeste samengestelde meststoffen en organische mest zitten de hiervoor vermelde elementen voldoende. Seringen groeien van nature op kalkrijke gronden met een zuurgraad (PH) van 5,5 tot 7. Ligt de PH-waarde van je grond lager, dan kun je het beste jaarlijks een kalkhoudende meststof door de toplaag mengen.  Krijgt je sering de beschikking over (te) veel stikstof dan zal die weelderig groeien, maar niet de noodzaak voelen zich voort te planten. De plant zal dan weinig bloemen ontwikkelen voor de zaadproductie. Matig het gebruik van stikstof en je sering zal uitbundiger bloeien.

Tip

Staat je plant in de pot te verpieteren, zorg dan beslist voor nieuwe, verse grond en vraag bij het  tuincentrum naar langzaam werkende  meststoffen (bij voorkeur organische) met naar verhouding veel fosfaat en kalium maar weinig stikstof. De meststof moet verder alle noodzakelijke spoorelementen bevatten.